Problems and Solution Proposals for SMEs in Turkey

Authors

  • Sarp Kaya
  • Lütfihak Alpkan

DOI:

https://doi.org/10.5195/emaj.2012.26

Abstract

The purpose of this project is to present the problems the SMEs' encounter during providing management and financial requirements, probe how they can solve mentioned problems with as less help as possible within their own organization and offer the employer solutions in micro dimensions. While the SMEs' definitions will be located in the second part, the third part will include the weighting of their advantages and disadvantages. In addition to that, the fourth part will introduce suggestions to solve the problems in question that the SMEs come across. Rounding off, part five will discuss the selection of financial instruments during the stage of providing financial requirements for the SMEs, the mistakes done during their application and offer further solution offers for mentioned problems.

References

Akbıyık, E., 2010. Faktoring, http://www.belgeler.com [erişim tarihi 31 Aralık 2011].

Akgemci, T., 2001. Kobi'lerin temel sorunları ve sağlanan destekler. Ankara: KOSGEB Yayınları.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2011, http://www.asmmmo.org.tr [erişim tarihi 31 Aralık 2011].

Atıcı, G. B.., (2006). Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomik gelişime etkileri, finansman kaynakları ve KOBİ’lerin büyümesi sağlayan faktörlere ilişkin karşılaştırma. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.

Banka Bülteni, 2011. http://www.bankabulteni.com [erişim tarihi 31 Aralık 2011].

Çondur, F., 2008. Finansal Yenilikler Kapsamında Leasingin KOBİ’lerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 4 (2), ss. 1-26.

Düzce, Ç., (2007). Türkiye’de KOBİ’lerin finansal sorunları ve alternatif finansman …….kaynakları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.

Ekinci, M. B., 2003. Türkiye’de KOBİ’lerin kurumsal gelişimi ve finansal sorunları. İstanbul: Askon Yayınları.

Eximbank, 2011. http://www.eximbank.gov.tr [erişim tarihi 08 Ekim 2011].

Finansmortgage, 2011. http://www.finansmortgage.com [erişim tarihi 31 Aralık 2011].

Gezginadam, G., (2008). Operasyonel leasing ve uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi SBE.

HYDRA Uluslararası Proje ve Danışmanlık, 2011. http://www.hydra.com.tr [erişim tarihi 22 Kasım 2011].

Karadal, H., 2001. KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmasını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma, I. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ'lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, KOSGEB, Nevşehir, 18-21 Ekim, ss. 189-199.

Kargül, D., 1997. Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin yönetim sorunları.ve çözümleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

KOBİ Rehber ve İş Geliştirme Platformu, 2009. http://www.kobilerim.com [erişim tarihi 16 Kasım 2011].

Müftüoğlu, T., 2002. Türkiye’de KOBİ’ler: sorunlar-öneriler. 5. Baskı. Ankara: Turhan Kitapevi.

Müftüoğlu, T., 2007. Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmeler KOBİ’ler. 6. Baskı. Ankara: Turhan Kitapevi.

Öker, A., (2007). Ticari bankalarda kredi ve kredi riski yönetimi - bir uygulama. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.

Sarıaslan, H., 1994. Orta ve küçük ölçekli işletmelerin finansal sorunları: çözüm için bir finansal paket önerisi. Ankara: TOBB Yayınları.

Şakar, B., 2009. Banka kredileri ve yönetimi. 2.Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.

T.C.Resmi Gazete, Yönetmelik, 2005. http://www.resmigazete.gov.tr [erişim tarihi 08 Ekim 2011].

Tutar, H. ve Küçük O., 2003. Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2012-09-11

Issue

Section

Articles